En Seed Capital Bizkaia Aportamos capital a tus ideas

Apoyamos a las PYMEs

Promoción y desarrollo de empresas innovadoras

Creación de empleo estable y generación de riqueza

Desarrollo de proyectos innovadores

Seed Capital Bizkaia Mikro

Xedea


SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO Arrisku-kapitaleko Sozietatea – ETE izenekoak mikrofinantzaketa proiektuetan parte hartzea du xede nagusi.

SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO 2014ko irailaren 23an eratu zen, 1.200.000,00 €-ko kapital sozialarekin. Erdi bana eman zuten Bizkaiko Foru Aldundiak eta Araubide Erkideko Seed Capital de Bizkaia FCR baltzuak.

Inbertitzeko irizpideak


 • Helbidea eta bulegoa edo lokala Bizkaiko Lurralde Historikoan duten enpresetan egingo dira inbertsioak.

 • Lehentasuna emango zaie hauetan egingo diren inbertsioei: mikroenpresetan – sozietate kooperatiboak barne –, zeinen baltzuaren kapital gehiena, Erdi mailako edo Goi Mailako ikasketak dituzten gazteei, proiekturako esperientzia edota prestakuntza egokia duten 45 urtetik gorakoei eta gizartetik baztertuta geratzeko pertsonei edota luzaroko langabeei dagokien.

 • Mikrofinantzaketa proiektura sartzea hauek izango dute: sozietate kooperatiboak, lan-sozietateak, erantzukizun mugatuko sozietateak eta ekonomia sozialeko enpresak, baldin eta jarduera bost urtetik beherako denboraldian abiarazi badute eta finantzaketa-xedea negozioa berriz finantzatzea edo pasiboak berregituratzea ez bada, egoera horiek kasu guztietan baztertu egiten direlako.

 • Inbertsioak sektore guztietan egingo dira, finantza-sektorean eta higiezinen sektorean izan ezik.

 • Sustatzaileak erabateko arduraldia izango du ekingo dion jardueran.

 • Hainbat agiri eskatuko dira, hala nola, Seed Capital Bizkaia Mikrok proposatutako formatuaren araberako negozio-plana.

 • Sozietatea Bizkaiko Merkataritza Erregistroan eratu eta erregistratuko da, diruzko edo gauzazko kapital-ekarpenekin, eskabidea gauzatu aurretik.

Inbertsio-tresnak


 • Inbertsio-tresna: mailegua eta, hala balegokio, kapitalean parte izateko beste modu batzuk.

 • Zenbatekoa: finantzaketaren gehienezko ehuneko zenbatetsia proiektuaren kostu osoaren % 95 izango da, enpresa bakoitzeko 25.000 euroko mugarekin.

 • Kontzeptu finantzagarriak: inbertsioak aktibo finkoetan, lizentziak eskuratzea eta negozioa martxan jartzeko beste gastu batzuk barne, eta zirkulatzailearen ehuneko bat, enpresaren jardueraren araberakoa izango dena.

 • Finantzaketaren kostua: urteko interes-tasa % 5ekoa izango da.

 • Komisioak: komisiorik gabe.

 • Bermeak: ez da berme pertsonalik eskatuko. Hala ere, negozioaren arrisku zenbatetsiaren arabera, ordainketen erantzule izango diren bermatzaileak eskatu ahal izango dira.

 • Amortizazio-epea: gutxienez 6 hilabete. Gehienez 5 urte (sei hilabeteko gabealdia izateko aukera). Amortizazio aurreratua izateko aukera, sei hilabeteetatik aurrera.

 • Maileguaren tronkoaren eta interesen ordainketa: hiru hilerokoa.


Mailegua eskatu eta formalizatzeko prozesua:


Process euskera